Met het oprichten van deze site wil ik een platform aanbieden om alle activiteiten rond knopen die georganiseerd worden binnen Europa te centraliseren. Het is al voorgevallen dat de knopenbeurs en een bijeenkomst van verschillende organisaties samenvielen, misschien kan dat in de toekomst vermeden worden.

U kan een activiteit aankondigen via het contactformulier.

Button

Europa heeft een eeuwenoude traditie op het vlak van de knopenindustrie. Vele artistieke pareltjes in de knopenwereld zijn naar Amerika verhuisd, nadat in de jaren ‘30 van de vorige eeuw het verzamelen van knopen daar erg populair werd. Als reactie op de uitstroom werden in Europa clubs van knopenverzamelaars opgericht in Groot- Brittannië, Zwitserland, Frankrijk en Nederland. In 2016 zijn er feestelijkheden gepland n.a.v het 40-jarig bestaan van de British Button Society, in 2017 blaast de Zwitserse groep 30 kaarsjes uit en Fibule wordt 25 jaar, Nederland is de jongste groep.